Mlynica Slamenný dom

Klient: Krásne Sady Mlynica – servisná a prevádzková, a.s.

Ing. arch. Viliam Holeva

Pre postproces.sk